06.03.2015

Elävä työympäristö koostuu useista tekijöistä

AvpAsema_kuva3_300mm

Haastattelimme ihmisiä tulevaisuuden työhön liittyen. Kysyimme, millainen heidän mielestään on elävä työympäristö ja miten työ muuttuu tulevaisuudessa.

Eniten korostui liikkuvan työn rooli nyt ja tulevaisuudessa. Fyysisen työpisteen merkitys vähenee, kun työtä voi tehdä paikasta riippumatta. Työvälineet ovat entistä mobiilimpia ja kulkevat mukana vaivatta. Työn tehokkuus lisääntyy väistämättä, kun työmatkoihin käytetty aika lyhenee.  Etänä tehtävät työt tuovat mukanaan myös haasteita: miten määritellään työsopimukseen etätyön määrä ja millä mittareilla etätyön tehokkuutta seurataan? Perinteiset kahdeksan tunnin työpäivät saattavat väistyä, kun tehokas työntekijä tekee saman työrupeaman kuudessa tunnissa kotoa käsin. Ja usein vielä vähän enemmän. Miten tällainen työpanos hinnoitellaan verrattuna kollegaan, joka tekee saman työn toimistolla kahdeksassa tunnissa? Kollega tämän lisäksi käyttää aikaansa myös työpaikalle siirtymiseen ja sieltä poistumiseen. Myös tauot kotiympäristössä ovat toisenlaisia kuin työpaikalla. Niitä ei pidetä samalla lailla ja aikaa säästyy.

Toisena isona asiana nostettiin esiin työn läpinäkyvyyden lisääntyminen. Informaation ja datan jakamista tiimin ja organisaation kesken on enemmän. Kun data on kaikkien nähtävissä ja muokattavissa, tehostuu työn tekeminen. Läpinäkyvyys mahdollistaa sen, että kaikki työhön osallistuvat näkevät, kun työ etenee ja mitä muutoksia on tehty. Projektien sisäinen kommentointi nopeuttaa prosessin etenemistä, kun kaikki on helposti jaettavissa kollegoiden kesken. Kommentoinnin avulla päästään testaamaan asioita todella aikaisessa vaiheessa ja keräämään palautetta työn etenemisestä käytännössä reaaliajassa.

Kolmantena toistuvana teemana puhututti työympäristön ja -tilojen vaikutus työntekoon. Skaalautuvat ja mukautuvat tilat pyrkivät tukemaan ja helpottamaan työskentelyä tilanteiden vaatimalla tavalla. Kun kiinteät työpisteet vähenevät ja liikkuvuus myös työpaikan sisällä lisääntyy, tulee työpaikasta helposti ihmiselle kuin toinen koti. Tällöin tilojen ja työntekijöiden viihtyvyyteen tulee panostaa. Esimerkiksi työpaikkaravintolan lisäksi työpaikalla voisi olla ryhmätyöskentelyyn suunniteltuja kahviloita tai ulkotiloja sekä rentoja, kodinomaisia oleskelutiloja.

Miten sinä näet työn muuttuvan tulevaisuudessa? Kerro oma näkemyksesi!

Tarkemmin haastattelemiemme ihmisten ajatuksista voit lukea täältä.