Työ muuttuu tulevaisuudessa

Henri Harmia

Head of Programs at Teliasonera Finland Public Segment

 

Kolme tapaa miten työ tulee muuttumaan tulevaisuudessa

Pelkkien työtilojen ja -rakenteiden kehittäminen ei tuo etuja työn tehokkuuteen ja miellyttävyyteen. Tilat ja rakenteet liittyvät usein tunteisiin ja fiilikseen, joka on toki arvokasta työntekijälle ja organisaatiolle. Jotta työ on tehokasta, miellyttävää ja toimivaa, niin kaksi fundamenttia asiaa pitää olla kunnossa: pelisäännöt ja työvälineet.

Pelisäännöt määrittelevät sen miten organisaatiossa tehdään työtä, miten tiimit toimivat ja miten vastuut jakautuvat. Työvälineiden olemassaolo ei riitä, vaan niiden pitää tukea työntekoa aktiivisesti ja tehokkaasti. Tämä puolestaan vaatii työntekijöiden perinpohjaista kouluttamista, jotta jokainen osaa käyttää työvälineitä oikein ja tietää milloin, ja mihin niitä tulee käyttää. Yksinkertaisuudessaan pelisääntöjen luominen ja työvälineiden käyttäminen on johtamiskysymys. Miten johtaa organisaatiota niin, että jokainen tietää miten toimia, ja osaa toimia tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Uskoisin, että tulevaisuudessa työ tulee muuttumaan seuraavasti:

1. Työn liikkuvuus lisääntyy

Tämä on ehkä jopa vähän klisee ja jo osittain käynnistynyt, mutta se tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Nyt liikkuvan työn vaatima teknologia ja hinnoittelu on kunnossa, mikä mahdollistaa sen laajamittaisen käyttöönoton. Tärkeämpää on miettiä miten liikkuvaa työtä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää organisaatiossa.

2. Kollaboratiivisen ja sosiaalisen työn lisääntyminen

Osassa organisaatioissa tätä hyödynnetään jo laajasti, mutta tulevaisuudessa tällaiseen työmalliin tullaan todennäköisesti siirtymään laajemminkin. Kollaboratiiviselle ja sosiaaliselle työlle on ominaista se, että datat ovat kaikkien nähtävissä ja käytettävissä. Tämä näkyy esimerkiksi yhteisinä dokumentteina, joita monta henkilöä voi työstää samanaikaisesti. Tähän on jo nyt valmiudet, mutta se ei ole vielä niin laajalti käytössä kuin mitä se voisi olla.

3. SoMe-työskentelymalli

Kollaboratiivisen työn seuraava askel on ns. SoMe-työskentelymalli, jossa hyödynnetään sosiaalisessa mediassa vallitsevia toimintatapoja jokapäiväisessä työssä. Tietoa jaetaan laajasti ja heti kun mahdollista, jotta mahdollisimman moni pystyy osallistumaan tekemiseen kommentoimalla työn sen hetkistä tilaa. Työ tukee keskustelevaa kulttuuria, jossa tietoa ei pantata vaan jaetaan mahdollisimman avoimesti. Tällainen työskentelymalli lähtee johtamistavan muutoksesta, ja siinä on tärkeää ymmärtää miten prosessi toimii ja miten jaettua tietoa voidaan jalostaa eteenpäin. Pelkkä tiedon jakaminen ei riitä, jos sitä jaetaan vain jakamisen ilosta.