Työtavat ja -urat ovat murroksessa

Sari Multala

Kauppatieteiden maisteri

Kaupunginvaltuutettu

Suomen purjehdusmaajoukkueen päävalmentaja

 

1. Työajan ja –paikan käsitys tulee muuttumaan

Työn tekemisen muuttuminen on jo alkanut. Jatkossa entistä enemmän työn riippumattomuus paikasta ja ajasta tulee korostumaan useilla aloilla. Parantuvat sähköiset yhteydet johtavat siihen, että työtä voi tehdä lähes missä vaan. Jo nyt on yrityksiä, joissa ei ole varsinaista toimistoa, vaan työtä tehdään kotoa, kahviloista tai vaikka puiston penkiltä käsin. Sähköiset kokouspalvelut ja kasvavat tiedonsiirtonopeudet vähentävät tarvetta olla fyysisesti läsnä työn tekemisen vuoksi. Tämä parantaa työn tehokkuutta, kun työmatkoihin käytetty aika vähenee. Lisäksi tällä voi olla positiivisia vaikutuksia myös ympäristöön, kun lentäen ja autolla liikkumisen tarve vähenee.

Työajan ja –paikan joustavuus johtaa siihen, että työnantaja antaa työntekijälle enemmän vastuuta ja luottaa siihen, että työt tulevat tehtyä. Paikallinen sopiminen lisääntyy ja työajan täsmällinen seuraaminen vähentyy. Tätä myötä tulee tärkeämmäksi se, mitä työntekijä saa aikaan kuin sen tekemiseen käytetty aika. Työn joustava tekeminen perustuu yhteiseen luottamukseen ja vastuun antamiseen työntekijälle.

2. Työtä voi tehdä ja teettää joustavasti – työaikapankit

Erilaiset työaikapankit mahdollistavat työn teettämisen ja tekemisen joustavasti silloin, kun töitä on. Tämä helpottaa aloilla, joilla on suurta kysynnän vaihtelua. Suomen kilpailuetu kansainvälisesti on useilla aloilla laatu ja osaaminen, ei yleensä hinta. Työajan joustavuudella voidaan nopeammin reagoida kysyntään ja säilyttää kilpailukyky myös toimitusnopeudessa.

3. Työurien muuttuminen      

Työn tekemiseltä vaaditaan entistä enemmän – työntekijä ei ole ainoastaan resurssi ja panos. Työpaikkaa vaihdetaan useammin ja jopa uraa vaihdetaan täysin myöhemmälläkin iällä. Koko työuran tekeminen samalla työnantajalla alkaa jo nyt olla harvinaisuus. Meillä on kasvavassa määrin monen alan osaajia. Ihmisten laaja osaaminen luo myös edellytyksiä oppia edelleen lisää uusia asioita.