13.10.2017

Uutta nimistöä hakusessa Veromieheen

Aviapolis_future

Vantaan Aviapolis ja erityisesti Veromiehen alue kehittyvät kovaa vauhtia. Alueella uudistetaan vanhaa sekä rakennetaan uutta. Millaisia nimiä sinä haluaisit löytää tulevaisuudessa Veromiehen kaupunginosasta?

Katujen ja muiden paikkojen nimet ovat ihmiselle tärkeitä. Veromies kehittyy moderniksi työteon ja asumisen alueeksi ja sitä uudistaessa tarvitaan paljon erilaista, uutta nimistöä. Vantaan kaupunki kysyy nyt alueen asukkailta, yrityksiltä ja muilta alueesta kiinnostuneilta, millaisia katujen ja muiden paikkojen nimiä Veromiehen kaupunginosassa voisi tulevaisuudessa olla.

Vastaa kyselyyn ja jätä ideasi meille 31.10.2017 mennessä. Kyselyn löydät osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/3240. Kysely on vastattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

ALUEIDEN NIMISTÖISSÄ NÄKYY PAIKALLINEN HISTORIA

Perinteisesti suunniteltu kaupunkinimistö ammentaa aiheensa usein alueen historiasta ja vanhasta nimistöstä. Uusilla alueilla nimistöä suunnitellaan ja vahvistetaan asemakaavoissa. Aihepiirejä käyttäen nimistö yhdistää ja erottaa eri alueita. Tietylle alueelle suunniteltavat tiennimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja näin jäsentävät kaupunkikuvaa.

Veromiehen nimistö on suunniteltu teollisuus- ja työpaikkaympäristöön. Nyt aluetta halutaan kehittää kansainväliseksi moderniksi työteon ja asumisen alueeksi. Siksi Veromiehen kaupunginosaan tarvitaan paljon uusia nimiä. Etsinnässä onkin alueen tulevaan nimistöön uusia teemoja ja aiheita.

Kyselyn ensimmäisen vaiheen aikana Vantaa etsii aihepiirejä kaupunginosan eri osien nimistöön. Veromiehen nimistö työstetään kaupunkisuunnitteluyksikössä. Syntyvä nimistöpankki hyväksytetään Vantaan nimistöryhmässä, jonka jälkeen nimiä tullaan käyttämään asemakaavoissa.

Nyt ensimmäistä kertaa nimistösuunnittelu on avattu myös alueen yrityksille, työntekijöille ja asukkaille ideoitavaksi ja kommentoitavaksi.

Aiemmin tänä vuonna Veromiehen alueen nimistöstä tehtiin selvitys, josta voi tutusta alueen tämänhetkiseen nimistöön.

Nimistöselvitys Vantaan verkkosivuilla.

 

Kuva: Vianova Systems Finland